Cover

Holland Focus, een blijvertje

Holland Focus sprak met Niels Kraaier naar aanleiding van zijn onderzoek naar de rol van de Nederlandse pers in de Australische samenleving.

Niels KraaierDe toekomst van de Nederlandse pers in Australië is onzeker. Maar Holland Focus is mogelijk een blijvertje. Het tijdschrift kan volgens Niels Kraaier uit Brisbane profiteren van de toenemende belangstelling die tweede en derde generatie migranten tonen voor hun afkomst.

Kraaier voerde een vijf maanden durend onderzoek uit naar de rol van de Nederlandse pers in de Australische samenleving. Hij sprak met verscheidende vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap, onder wie de redacteur van Holland Focus. Daarnaast hield hij een enquête onder Nederlandse immigranten van de eerste, tweede en derde generatie. In de conclusie van zijn onderzoek merkt Kraaier op dat Holland Focus een breed publiek aanspreekt door overwegend in het Engels te publiceren.

Kraaier stelt dat Holland Focus er verstandig aan heeft gedaan zich niet zozeer op het laatste nieuws te richten. Hij verwacht dat het aantal Nederlandse immigranten dat een eigen krant nodig heeft snel zal afnemen. De laatste onafhankelijke Nederlandstalige krant in Australië  — the Dutch Weekly — hield er in 2005 mee op. Thans bestaat er naast het magazine Holland Focus nog een maandelijks krantje.

Als het gaat om het laatste nieuws leggen gedrukte publicaties het altijd af tegen het internet, stelt Kraaier. ,,Er is misschien nog een kleine markt voor Nederlandstalige kranten onder oudere immigranten van de generatie van na de Tweede Wereldoorlog. Maar de meeste mensen gaan tegenwoordig online als ze willen weten wat er in Nederland speelt’’, aldus Kraaier.

,,Ik denk dat Nederlandse gedrukte publicaties in Australië alleen kunnen overleven als zij zich toeleggen op achtergrondinformatie en human interest. Bovendien zullen ze in het Engels moeten publiceren als ze de tweede en derde generatie immigranten willen bereiken, want een groot aantal geen Nederlands lezen’’, vertelt hij.kan 

Kraaier stelt vast dat afkomst nog niet zo lang geleden vooral een privézaak was. Dit komt volgens hem door het assimilatiebeleid dat de Australische overheid in het verleden voerde. Immigranten en hun nakomelingen waren min of meer gedwongen zich een Angelsaksische levensstijl aan te meten als ze iets wilden bereiken in de samenleving. Hij vermoedt dat hun voortdurend streven zich aan te passen mede de oorzaak is van het feit dat veel immigranten hebben verzuimd hun kinderen de Nederlandse taal bij te brengen.

Kraaier stelt echter ook dat het succes van televisieprogramma’s zoals ‘Who do you think you are’ — waarin bekende Australiërs op zoek gaan naar hun familiegeschiedenis — aantoont dat mensen niet langer aarzelen om vol trots te laten zien waar hun wortels liggen. ,,Holland Focus heeft waarschijnlijk de beste kansen om op deze trend in te spelen omdat de meeste artikelen in het Engels worden gepubliceerd en het blad zich nadrukkelijk niet presenteert als nieuwsmedium’’, zegt Kraaier.

Kraaier heeft tijdens zijn onderzoek gemerkt dat de omvang van de Nederlandse pers in Australië altijd bescheiden is geweest in vergelijking met de rest. Dit ondanks het feit dat de Nederlanders lange tijd de grootste groep na de Britten vormden. Maar terwijl sommige nationaliteiten zelfs hun eigen dagblad hadden kwamen de Nederlanders nooit verder dan een weekkrant.

Volgens Kraaier ligt de oorzaak waarschijnlijk bij het feit dat de Nederlanders zo snel assimileerden. ,,De meerderheid voelde een sterk verlangen snel op te gaan in de Australische samenleving. Ze wilden voorkomen dat ze bestempeld zouden worden als tweederangsburgers. De meeste Nederlanders zijn daarom bijna meteen gebruik gaan maken van de Australische media en hebben hun eigen pers links laten liggen.’’

Eventueel commentaar graag naar editor@hollandfocus.com

The English version of this article has been published in the January-February 2010 editie of the Holland Focus magazine.

7637

 

Send an E-Card

E-CardClicke here to send a free Holland Focus e-card to your friends and family.

Colouring Picture

Colouring PictureSpeciaal voor de Troonswisseling.
Fun for the children! Download a full size picture here.