Cover

Radio NED fm
Nederlands Onderwijs in buitenland

Nederlands onderwijs in het buitenland ongekend populair

Steeds meer mensen kiezen ervoor om hun kinderen in het buitenland Nederlands onderwijs te laten volgen. In 2008 volgen ruim 10.000 kinderen wereldwijd Nederlands onderwijs. Dit is een stijging van 10% ten opzichte van 2007 en van bijna 50% ten opzichte van 1998. Vooral het aantal leerlingen dat het Nederlands onderwijs in deeltijd volgt, naast het lokale of internationale onderwijs, groeit sterk.

Het aantal leerlingen dat Nederlands onderwijs volgt via de zogenaamde NTC-scholen kent de afgelopen jaren de grootste groei. Het gaat hier om kinderen die gemiddeld 3 uur per week les krijgen in de Nederlandse taal en cultuur. Zij vormen 65% van het aantal leerlingen in het buitenland. Maar ook het aantal kinderen op het volledig Nederlandstalig onderwijs en het aantal kinderen dat afstandsonderwijs volgt neemt nog steeds toe. 

Verklaring voor deze groei is onder meer te vinden in het aanhoudend aantal Nederlanders dat emigreert, de goede communicatie van de Nederlandse scholen in het buitenland en het toenemende besef van het belang van het behouden van de Nederlandse taal en cultuur.

Lianne Dekker, bestuurder / directeur Stichting NOB: “Nederlanders staan van oudsher bekend als globetrotters, koopmannen in den vreemde, ondernemers pur sang. De ondernemingslust en het verkennen van mogelijkheden buiten de landsgrenzen, heeft tot gevolg dat veel Nederlanders zich in het buitenland hebben gevestigd en dat nog steeds doen. Gelukkig neemt bij hen het besef van het belang van het Nederlands taal- en cultuuronderwijs in combinatie met het lokale of internationale onderwijs voor hun kinderen toe. Zij kiezen dan ook steeds vaker voor een van de vormen van Nederlands onderwijs in het buitenland”.

De belangrijkste reden om te kiezen voor het Nederlands onderwijs is de goede aansluiting op het Nederlandse schoolsysteem bij een eventuele terugkeer, zowel in gezinsverband als voor een vervolgopleiding of studie. Hoewel vooral emigranten bij een vertrek niet graag nadenken over een mogelijke terugkeer, ligt het terugkeerpercentage volgens onderzoekers van het NIDI na 7 jaar op 45%1.

10.865 leerlingen op 204 scholen in 80 landen volgen op dit moment Nederlands onderwijs. Het gaat hier zowel om leerlingen in het primair als in het voortgezet onderwijs. Het aantal leerkrachten dat lesgeeft in het Nederlands onderwijs in het buitenland is momenteel een kleine 900.

De Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland bevordert, ondersteunt en adviseert het Nederlands onderwijs in het buitenland in opdracht van het Ministerie van OCW. De scholen en organisaties voor afstandsonderwijs (Wereldschool, Edufax, Stichting IBID) die zijn aangesloten bij de Stichting NOB ontvangen via de stichting subsidie van de Nederlandse overheid. Zowel de scholen als de organisaties voor afstandsonderwijs staan voor de kwaliteit van het onderwijs onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie.

Neem voor meer informatie contact op met:
Angelina Gunther: +31 70 300 10 47  /  angelina.gunther@stichtingnob.nl
Hanneke Kadijk:   +31 70 300 10 44  /  hanneke.kadijk@stichtingnob.nl
www.stichtingnob.nl

1 H.P. van Dalen en K. Henkens, 2008, Weg uit Nederland, KNAW Press, Amsterdam, p. 100. Zie www.nidi.knaw.nl

 

 

Send an E-Card

E-CardClicke here to send a free Holland Focus e-card to your friends and family.

Colouring Picture

Colouring PictureSpeciaal voor de Troonswisseling.
Fun for the children! Download a full size picture here.